[SA] Obavestenja

Status updates.

Status updates ugaseni dok se ne procisti cela zajednica i forum, vreme je da se polako cisti ova zajednica. I kad se uozbiljite, bice vracen status update(vrv nikad jer vama je ozbiljnost apstraktna imenica).

All Activity

This stream auto-updates   

 1. Past hour
 2. Today
 3. Yesterday
 4. Great news! SA Warden anticheat je u finalnoj fazi, sredjuje se mali "FPS" drop za ove sa slabijim PC-em, i uzima se licensa za zastitu reverznog inzenjeringa! Trenutno smo u pregovoru sa http://enigmaprotector.com/en/order.html za kompanijsku licensu ,da ne bi imali problema sa drugim softverima. #USKORO
 5. Last week
 6. Vreme je da zavrismo potpune bagove mapa iz single playera, sredicemo ona "nevidljiva" propadanja, ulaske kroz zidova, bagovanje nekih zgrada itd. Uskoro quick fixes! Popravljeni enterijeri, zgrade poput onih busnih na T2, itd. Dole na screenshotovima je LISTA svih SINGLEPLAYER(80%) bagova, propadanja kroz mapa, tekstura itd. Patch cemo sve i srediti ostale bagove sa nekim mapama. See ya! Status Coordinates Location Define's name Screenshot Fixed 1285.2668, 2530.0417, 13.3019 Las Venturas MAPFIX_PLACE_1 http://i.imgur.com/mE4SR0w.jpg Fixed 2012.9233, -1598.4007, 16.3175 Los Santos MAPFIX_PLACE_2 http://i.imgur.com/MIbrokK.jpg Fixed -1382.7746, 493.7839, 5.3882 San Fierro MAPFIX_PLACE_3 http://i.imgur.com/xug56Dy.jpg Fixed -651.2021, -1688.8994, 41.7038 Flint County MAPFIX_PLACE_4 http://i.imgur.com/q8xBBjv.jpg Fixed -1405.6547, -3.0942, 9.0782 San Fierro MAPFIX_PLACE_5 http://i.imgur.com/9crUKcI.jpg Fixed 1915.1488, 2226.9431, 13.6563 Las Venturas MAPFIX_PLACE_6 http://i.imgur.com/NKoIOmh.jpg Fixed 2112.5935, 2372.2631, 12.7533 Las Venturas MAPFIX_PLACE_7 http://i.imgur.com/X3H2vkv.jpg Fixed -1646.8326, 597.6365, 33.1171 San Fierro MAPFIX_PLACE_8 http://i.imgur.com/zNdV1zT.jpg Fixed -1951.7622, 744.4003, 46.5012 San Fierro MAPFIX_PLACE_9 http://i.imgur.com/V1qRv1n.jpg Fixed -2059.1304, 470.3058, 36.1723 San Fierro MAPFIX_PLACE_10 http://i.imgur.com/2SQdyaN.jpg Fixed 388.9268, -2045.5015, 8.8358 Los Santos MAPFIX_PLACE_11 http://i.imgur.com/8U6nr2q.jpg Fixed 2186.2938, -2207.8368, 14.5468 Los Santos MAPFIX_PLACE_12 http://i.imgur.com/bkw9Vjp.jpg Fixed 1039.5862, -1377.5670, 19.3621 Los Santos MAPFIX_PLACE_13 http://i.imgur.com/hGdS745.jpg Fixed 501.7941, -1356.5953, 17.1328 Los Santos MAPFIX_PLACE_14 http://i.imgur.com/UwT8dZw.jpg Fixed -1536.2725, -448.4432, 7.1037 San Fierro MAPFIX_PLACE_15 http://i.imgur.com/fK1Vl2t.jpg Fixed -1234.7112, 46.3853, 15.1335 San Fierro MAPFIX_PLACE_16 http://i.imgur.com/HYM643s.jpg Fixed 2788.2073, -1358.6357, 26.5844 Los Santos MAPFIX_PLACE_17 http://i.imgur.com/jhqrJkY.jpg Fixed -2243.5947, 77.4637, 36.3203 San Fierro MAPFIX_PLACE_18 http://i.imgur.com/TzZCv4R.jpg Fixed -183.0642, 1129.1278, 20.7422 Bone County MAPFIX_PLACE_19 http://i.imgur.com/t1vbmL3.jpg Fixed 1551.8811, 888.5751, 12.3458 Las Venturas MAPFIX_PLACE_20 http://i.imgur.com/WzbVz0F.jpg Fixed -1872.7406, 1436.3032, 8.1797 San Fierro MAPFIX_PLACE_21 http://i.imgur.com/xLDoEO3.jpg Fixed 1773.3147, 2164.5311, 7.7141 Las Venturas MAPFIX_PLACE_22 http://i.imgur.com/Z2NtYVP.jpg Fixed 831.7307, -1056.5757, 30.9752 Los Santos MAPFIX_PLACE_23 http://i.imgur.com/o5v3oH0.jpg Fixed 692.5116, -1427.0162, 15.8516 Los Santos MAPFIX_PLACE_24 http://i.imgur.com/YsBaFLA.jpg Fixed 681.5706, -452.1212, -24.3172 * Welcome Pump interior MAPFIX_PLACE_25 http://i.imgur.com/eczTgEa.jpg Fixed 2343.8516, 382.0144, 27.3888 Red County MAPFIX_PLACE_26 http://i.imgur.com/Ne08ydG.jpg Fixed 1074.3558, 1399.0736, 6.8203 Las Venturas MAPFIX_PLACE_27 http://i.imgur.com/KFcR49n.jpg Fixed 2399.5431, 2159.3948, 11.8203 Las Venturas MAPFIX_PLACE_28 http://i.imgur.com/YI3MLii.jpg Fixed 2271.4592, 2349.8641, 20.8028 Las Venturas MAPFIX_PLACE_29 http://i.imgur.com/6ytXMNL.jpg Fixed 537.3808, 47.7638, 21.3824 Red County MAPFIX_PLACE_30 http://i.imgur.com/Y5xZMe7.jpg Fixed -2461.8761, -1393.9454, 341.8486 Whetstone MAPFIX_PLACE_31 http://i.imgur.com/gSmplpj.jpg Fixed 1077.5627, 1359.9211, 11.8203 Las Venturas MAPFIX_PLACE_32 http://i.imgur.com/h5Wbhb4.jpg Fixed 2350.2412, 1886.7163, 11.7423 Las Venturas MAPFIX_PLACE_33 http://i.imgur.com/EvC3zOv.jpg Fixed -2192.7471, 716.0967, 80.6718 San Fierro MAPFIX_PLACE_34 http://i.imgur.com/dMe8jvA.jpg Fixed 2866.2266, -1406.0481, 11.9911 Los Santos MAPFIX_PLACE_35 http://i.imgur.com/RLUOyvj.jpg Fixed 2827.9946, -1598.8704, 12.0903 Los Santos MAPFIX_PLACE_36 http://i.imgur.com/c2BPRxM.jpg Fixed 2869.2391, -1438.4861, 12.9661 Los Santos MAPFIX_PLACE_37 http://i.imgur.com/WjPyPBM.jpg Fixed 1006.4873, -919.7543, 47.6641 Los Santos MAPFIX_PLACE_38 http://i.imgur.com/u79wZsf.jpg Fixed -2902.6482, 1245.4755, 8.0988 San Fierro MAPFIX_PLACE_39 http://i.imgur.com/Ek2jEmK.jpg Fixed 970.9012, -1039.2278, 31.0508 Los Santos MAPFIX_PLACE_40 http://i.imgur.com/2Xy4JzU.jpg Fixed 2402.2031, 2665.6541, 11.8203 Las Venturas MAPFIX_PLACE_41 http://i.imgur.com/0YVaS0x.jpg Fixed 1199.4886, -919.9733, 44.1078 Los Santos MAPFIX_PLACE_42 http://i.imgur.com/pJU3ayr.jpg Fixed 427.3731, -1639.7935, 48.1463 Los Santos MAPFIX_PLACE_43 http://i.imgur.com/Ri93JmT.jpg Fixed 1301.0448, -968.4888, 39.3527 Los Santos MAPFIX_PLACE_44 http://i.imgur.com/xC3G8JL.jpg Fixed 2513.9094, 1146.7094, 23.0232 Las Venturas MAPFIX_PLACE_45 http://i.imgur.com/S2TtCsl.jpg Fixed -1873.2948, -166.3317, 18.6917 San Fierro MAPFIX_PLACE_46 http://i.imgur.com/SHFViWG.jpg Fixed 1621.6163, -1715.4427, 29.2811 Los Santos MAPFIX_PLACE_47 http://i.imgur.com/X9sKkqf.jpg Fixed -1943.3566, 705.1246, 69.5194 San Fierro MAPFIX_PLACE_48 http://i.imgur.com/MjWpRcl.jpg Fixed -2459.3657, 766.3941, 45.1953 San Fierro MAPFIX_PLACE_49 http://i.imgur.com/E7PGQhB.jpg Fixed -1646.5916, 540.0665, 39.6923 San Fierro MAPFIX_PLACE_50 http://i.imgur.com/0MxwHCv.jpg Fixed 2740.2881, -1263.7468, 60.5795 Los Santos MAPFIX_PLACE_51 http://i.imgur.com/nuPlMxN.jpg Fixed -748.8711, -1848.2692, 14.3224 Flint County MAPFIX_PLACE_52 http://i.imgur.com/uXAiiSx.jpg Fixed -617.5784, -1902.7026, 8.9671 Flint County MAPFIX_PLACE_53 http://i.imgur.com/w1CBpv4.jpg Fixed -409.2902, 2241.8831, 43.4297 Bone County MAPFIX_PLACE_54 http://i.imgur.com/MnVB5Ir.jpg Fixed -1121.6782, 856.8758, 35.5781 San Fierro / Tierra Robada MAPFIX_PLACE_55 http://i.imgur.com/gRKnxGc.jpg Fixed 1726.1298, 2120.0964, 13.2891 Las Venturas MAPFIX_PLACE_56 http://i.imgur.com/RQovOEX.jpg Fixed 1682.6901, 1389.3976, 15.9007 Las Venturas MAPFIX_PLACE_57 http://i.imgur.com/uIeg6tj.jpg Fixed 2143.1971, 1617.6655, 1001.9688 * Caligula's basement interior MAPFIX_PLACE_58 http://i.imgur.com/NQXC0KU.jpg Fixed 1171.8207, 1227.8077, 11.8125 Las Venturas MAPFIX_PLACE_59 http://i.imgur.com/NyuwOQb.jpg Fixed -211.2371, 1055.4974, 24.9042 Bone County MAPFIX_PLACE_60 http://i.imgur.com/1puqpId.jpg Fixed 2319.5928, 1732.5095, 11.8203 Las Venturas MAPFIX_PLACE_61 http://i.imgur.com/S2kZARv.jpg Fixed 2393.5303, 1481.5803, 11.8203 Las Venturas MAPFIX_PLACE_62 http://i.imgur.com/AU3lPsW.jpg Fixed -2691.3823, 514.2086, 9.7398 San Fierro MAPFIX_PLACE_63 http://i.imgur.com/we7BREg.jpg Fixed 1004.0891, -1160.6143, 24.8594 Los Santos MAPFIX_PLACE_64 http://i.imgur.com/Uig3HoN.jpg Fixed 808.2341, -1035.5371, 26.0581 Los Santos MAPFIX_PLACE_65 http://i.imgur.com/J36Lcly.jpg Fixed 1651.7191, -1331.5612, 108.0276 Los Santos MAPFIX_PLACE_66 http://i.imgur.com/ZjPMDN9.jpg Fixed 2190.9131, -1103.9921, 25.8452 Los Santos MAPFIX_PLACE_67 http://i.imgur.com/nPM5AjC.jpg Fixed 2618.2036, 1075.6357, 11.7415 Las Venturas MAPFIX_PLACE_68 http://i.imgur.com/tA59tw5.jpg Fixed 1837.4878, 1285.5645, 9.5998 Las Venturas MAPFIX_PLACE_69 http://i.imgur.com/2fTGxt9.jpg Fixed 1902.6581, -1054.9137, 24.0248 Los Santos MAPFIX_PLACE_70 http://i.imgur.com/0ts5ciX.jpg Fixed -640.5525, 2717.2556, 72.3751 Bone County MAPFIX_PLACE_71 http://i.imgur.com/LiU3OcL.jpg Fixed 2419.3054, 2378.4685, 11.8203 Las Venturas MAPFIX_PLACE_72 http://i.imgur.com/WPOWyIc.jpg Fixed 2527.654, -1679.3883, 1016.4985 * Sweet's house interior MAPFIX_PLACE_73 http://i.imgur.com/rfJLbJG.jpg Fixed 289.8807, -1630.0879, 34.3379 Los Santos MAPFIX_PLACE_74 http://i.imgur.com/6NrODSa.jpg Fixed 1861.8311, 1361.1387, 56.3731 Las Venturas MAPFIX_PLACE_75 http://i.imgur.com/efsY7AQ.jpg Fixed 1705.14, 900.7234, 16.3982 Las Venturas MAPFIX_PLACE_76 http://i.imgur.com/VjAPnti.jpg Fixed -878.8828, 1629.7646, 28.3272 Tierra Robada MAPFIX_PLACE_77 http://i.imgur.com/jLUfjEe.jpg Fixed -2103.4424, -497.6492, 49.5937 San Fierro MAPFIX_PLACE_78 http://i.imgur.com/RtYxGnc.jpg Fixed -2557.1016, 994.7551, 79.2891 San Fierro MAPFIX_PLACE_79 http://i.imgur.com/esAmgyF.jpg Fixed -2276.9089, 916.6872, 67.6484 San Fierro MAPFIX_PLACE_80 http://i.imgur.com/LFgRdZb.jpg Fixed 2402.0645, -1718.613, 14.622 Los Santos MAPFIX_PLACE_81 http://i.imgur.com/NdPXxzn.jpg Fixed 2242.7214, 2233.1661, 11.7778 Las Venturas MAPFIX_PLACE_82 http://i.imgur.com/DfTBL8l.jpg Fixed -2317.0625, 767.5687, 56.8312 San Fierro MAPFIX_PLACE_83 http://i.imgur.com/XrnkLKU.jpg Fixed 1085.4861, -1192.4487, 19.1758 Los Santos MAPFIX_PLACE_84 http://i.imgur.com/KcZk6ai.jpg Fixed 1225.4695, 309.6244, 20.7578 Los Santos MAPFIX_PLACE_85 http://i.imgur.com/m9jHR8R.jpg Fixed -2739.4126, 838.3444, 58.2475 San Fierro MAPFIX_PLACE_86 http://i.imgur.com/enlrjmJ.jpg Fixed 1331.8497, -1001.8965, 47.9052 Los Santos MAPFIX_PLACE_87 http://i.imgur.com/W50sEQ8.jpg Fixed -1806.1045, 1511.5961, -31.3402 San Fierro MAPFIX_PLACE_88 http://i.imgur.com/UA6JO3p.jpg Fixed -2339.7939, 799.7498, 42.9122 San Fierro MAPFIX_PLACE_89 http://i.imgur.com/U58JIw8.jpg Fixed 2088.5537, -2079.4468, 28.3991 Los Santos MAPFIX_PLACE_90 http://i.imgur.com/56XyXkg.jpg Fixed -379.6471, -1439.0034, 26.7266 Flint County MAPFIX_PLACE_91 http://i.imgur.com/QFVsHcz.jpg Fixed -2575.5112, 1149.4088, 56.7266 San Fierro MAPFIX_PLACE_92 http://i.imgur.com/aa0NVf0.jpg Fixed -1801.0098, 1197.2461, 26.1194 San Fierro MAPFIX_PLACE_93 http://i.imgur.com/7tH8foI.jpg Fixed -1391.2687, 2635.9026, 56.9844 Tierra Robada / Bone County MAPFIX_PLACE_94 http://i.imgur.com/VyX4DdT.jpg Fixed 2037.3052, 2725.4265, 11.8203 Las Venturas MAPFIX_PLACE_95 http://i.imgur.com/oP2RaIK.jpg Fixed -2553.8484, 192.9495, 7.1427 San Fierro MAPFIX_PLACE_96 http://i.imgur.com/MqIft38.jpg Fixed 878.6361, -1571.4884, 14.3906 Los Santos MAPFIX_PLACE_97 http://i.imgur.com/ciBjtV8.jpg Fixed 771.4907, -3.4023, 1001.7277 ** Los Santos Gym MAPFIX_PLACE_98 http://i.imgur.com/hGaJHI0.jpg Fixed 147.1183, -198.1062, 7.2813 Red County MAPFIX_PLACE_99 http://i.imgur.com/dv7LgSc.jpg Fixed 364.2627, -1599.5103, 32.9711 Los Santos MAPFIX_PLACE_100 http://i.imgur.com/VTxgzbJ.jpg Fixed 238.9808, -178.9968, 2.5781 Red County MAPFIX_PLACE_101 https://i.imgur.com/5puBJuJ.jpg Fixed -2393.2893, 2409.7162, 17.4653 Tierra Robada MAPFIX_PLACE_102 https://i.imgur.com/NYDdUFb.jpg Fixed 377.6733, 191.7433, 1015.1875 *** Planning Department MAPFIX_PLACE_103 https://i.imgur.com/59zk8r9.jpg Fixed 258.4817, 1826.1141, 7.1563 Bone County MAPFIX_PLACE_104 https://i.imgur.com/x8lPewD.jpg Fixed -202.4545, 1167.7823, 20.7422 Bone County MAPFIX_PLACE_105 https://i.imgur.com/5CdQqWA.jpg Fixed -204.1044, 1075.6708, 20.7422 Bone County MAPFIX_PLACE_106 https://i.imgur.com/eKtaxIL.jpg Fixed 1688.1818, -1987.7171, 15.1172 Los Santos MAPFIX_PLACE_107 https://i.imgur.com/o4YhjTz.jpg Fixed 373.2834, -1768.3917, 6.3865 Los Santos MAPFIX_PLACE_108 https://i.imgur.com/Ldw0jzx.jpg Fixed 407.2271, -1289.5304, 51.0485 Los Santos MAPFIX_PLACE_109 https://i.imgur.com/U5Hlfu3.jpg Fixed 1099.3755, -1287.7068, 14.5468 Los Santos MAPFIX_PLACE_110 https://i.imgur.com/oPLvYzg.jpg Fixed 434.0562, -1250.8252, 49.2745 Los Santos MAPFIX_PLACE_111 https://i.imgur.com/PFqHO4t.jpg Fixed 997.5335, -1214.0013, 17.9375 Los Santos MAPFIX_PLACE_112 https://i.imgur.com/aS2JAr1.jpg Fixed -1552.4218, 359.7208, 8.1875 San Fierro MAPFIX_PLACE_113 https://i.imgur.com/waNfgct.jpg Fixed -1599.9688, 872.0168, 10.2298 San Fierro MAPFIX_PLACE_114 https://i.imgur.com/NMjjXl1.jpg Fixed 2479.9177, 2357.2461, 11.8281 Las Venturas MAPFIX_PLACE_115 https://i.imgur.com/dtFx6Aj.jpg Fixed -2549.4475, 1182.7965, 45.2615 San Fierro MAPFIX_PLACE_116 https://i.imgur.com/WgNJX96.jpg Fixed 1211.3228, -13.3835, 1001.9218 ✝ Strip club MAPFIX_PLACE_117 https://i.imgur.com/d46vhnv.jpg Fixed 2319.7617, -1024.2108, 1051.2108 ✝✝ Safe House MAPFIX_PLACE_118 https://i.imgur.com/PPJP500.jpg Fixed 163.9994, -22.3211, 2.5781 Red County MAPFIX_PLACE_119 https://i.imgur.com/xbHCom8.jpg Fixed 956.0605, -1554.6548, 14.5792 Los Santos MAPFIX_PLACE_120 https://i.imgur.com/Z4gR2N2.jpg Fixed -2006.8108, -1040.1808, 54.3516 San Fierro MAPFIX_PLACE_121 https://i.imgur.com/tfOsR29.jpg Fixed 859.9443, -615.9971, 19.4141 Red County MAPFIX_PLACE_122 https://i.imgur.com/Bk94PFc.jpg Fixed 954.1728, -985.1943, 39.8492 Los Santos MAPFIX_PLACE_123 https://i.imgur.com/03sb359.jpg Fixed -1914.8872, 767.8536, 108.6718 San Fierro MAPFIX_PLACE_124 https://i.imgur.com/6C7fFIF.jpg Fixed 1047.6353, -945.3854, 43.8543 Los Santos MAPFIX_PLACE_125 https://i.imgur.com/NaLMSRY.jpg Fixed -1481.0254, 687.1345, 2.3203 San Fierro MAPFIX_PLACE_126 https://i.imgur.com/kb9scPX.jpg Fixed 1520.4736, 1915.5261, 14.8722 Las Venturas MAPFIX_PLACE_127 https://i.imgur.com/RfFvHr0.jpg Fixed 615.6581, -1124.6038, 48.2761 Los Santos MAPFIX_PLACE_128 https://i.imgur.com/IyVDzDf.jpg
 7. Earlier
 8. Mmm, fino :))
 9. San Andreas je Amerika koliko ja znam,tamo ima snega i te kako,a i igraci vole da vide sneg,dosadno je uvijek ista mapa
 10. FBI Enterijer? Rekao si da će na sledećem RR da se ubaci, ubacuješ? @Deity
 11. Enterieri srizu u 4.4 ?
 12. Registracija nije fix, i dalje kada uzmem specijalnu registraciju "JELENA" nakon reloga pise "JELENALSXYZC".
 13. Vec sam napisao za to i dobio sam odgovor "dovoljno je komunikacija".Tako da cemo isto kao sto smo i do sad radili sa bubicama.
 14. Ubaciti /r chat u Hitmane? Potrebno je dosta, posto ne mozemo drugacije da se sporazumemo preko "Bubica", nego bi smo morali da rpamo u /f chatu, sto je jako non rp? @Pavle_Vukicevic @Deity
 15. Winter nema potrebe jer nema snega, sta vam znaci sneg u sampu ako nema u rl...
 16. Sad mogu spamat RTC napokon
 17. /call i dalje nije fixan, kad ideš /h da odbiješ poziv muzika i dalje nastavlja i tako u nedogled.
 18. ovo mini update ? svaka cast
 19. Vise se ne respawnaju vozila u VvZ nakon 1 minut,hvala
 20. Auu a gde je winter update?
 21. Dobar mali dobar ko leb
 22. Super Update Jedva ekam Winter !!
 23. Nekim serverima je to big update a tebi je mini! Lijepo odrađeno
 24. Nisi fikso Vagos velika steta
 1. Load more activity